Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Du er taxivognmand

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Du har to muligheder for at fortsætte som taxivognmand – du beholder din tilladelse eller ombytter den.

1. Du beholder din tilladelse

Du skal fortsat at køre i den kommune, der har udstedt tilladelsen. Hvis din taxitilladelse er omfattet af tilslutningspligten, skal du fortsat være tilsluttet et bestillingskontor. Hvis der ikke længere er et bestillingskontor i kommunen, kan du køre uden tilslutning til et bestillingskontor.

Du må ikke køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer. Læs mere om kørselskontorer her.

Bemærk: Når din tilladelse udløber, kan du ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.


2. Du ombytter din tilladelse

Du kan  ombytte din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføre taxikørsel i hele landet.

Med den nye tilladelse kun du kun være tilsluttet et kørselskontor og ikke et bestillingskontor.

For at lette behandlingen af din ansøgning er det en fordel, at give styrelsen besked, hvis den ombyttede tilladelse ikke skal bruges til taxikørsel (men fx til limousine eller kørsel for offentlig myndighed).

Bemærk: Tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ikke ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov, medmindre tilladelsen udløber inden udgangen af 2020. Læs mere herom her.


Læs mere om...

Sådan ombytter du din taxitilladelse og fortsætter din personligt drevne virksomhed

Hvis du vil ombytte din taxitilladelse og fortsætte din personligt drevne virksomhed, skal du sende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Virk.dk.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde krav om:

 • Økonomi
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel og god skik

Sådan ombytter du din taxitilladelse og driver virksomhed i selskabsform

Hvis du vil drive din virksomhed i selskabsform f.eks. som aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, skal du søge om tilladelse via Virk.dk. 


Vær opmærksom på, at du skal opfylde følgende krav:

 • Du skal være eneejer af selskabet, og du skal være ansvarlig leder af selskabet
 • Selskabet skal opfylde krav om økonomi, restancer til det offentlige og god skik
 • Du skal som ansvarlig leder opfylde krav om restancer til det offentlige, vandel og god skik.


Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Du skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse, du søger om.

Du kan dokumentere egenkapitalkravet ved: 
 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 • Anvendelse af virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Du skal skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at du ikke kan få en tilladelse. Overtrædelser vil forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet.

Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.  

Chaufførernes løn- og arbejdsvilkår samt særlige ydelser skal således leve op til og være mindst lige så gode som vilkårene i følgende kollektive landsdækkende overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven:


 • Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015 – 2018 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af taxi-, OST-, limousine- og sygetransporttilladelser.
 • ATD Taxikørsel 2017 – 2020 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og Arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd i Danmark.
 • Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening.
 • Landsoverenskomsten 2014- 2017 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund.
 • Overenskomst for taxikørsel 2014 – 2017 mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund.
 • Overenskomst for taxikørsel 2014 – 2017 mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund.


Spørgsmål og svar

Ved ombytning af taxitilladelser med samme udløbsdato udstedes de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport med samme udløbsdato som de tidligere udstedte taxitilladelser. 

Ved ombytning af taxitilladelser med forskellig udløbsdato vil det være den seneste udløbsdato der anvendes samtlige tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der udstedes. Udløbsdatoen vil dog ikke være tidligere end 31. marts 2021.

Du skal efter den 1. januar 2018 indsende ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Du skal efter den 1. januar 2018 indsende din ansøgning til styrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis din taxitilladelse udløber på et tidspunkt i den treårige overgangsperiode, kan du inden tilladelsens udløb ansøge styrelsen om at få ombyttet den til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. 

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Nej, det sker ikke automatisk. Du kan ansøge styrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis din tilladelse udløber efter 1. januar 2018. Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.


Hvis du vil deltage i lodtrækningen om de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, skal du sende ansøgning herom til styrelsen.
Du skal sende en ansøgning om ombytning af dine taxitilladelser til styrelsen via virk.dk. Du kan ansøge om ombytning fra den 1. januar 2018. Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Nej, hvis du har flere taxitilladelser, kan du ansøge at ombytte nogle eller alle tilladelser. Du skal ansøge om ombytning inden de pågældende tilladelser udløber.

Hvis du på grund af sygdom eller af anden årsag ikke længere kan udnytte din taxitilladelse, kan din tilladelse efter ansøgning overdrages din ægtefælle, hvis denne har deltaget i din taxivirksomhed. Det samme gælder, hvis du er afgået ved døden.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@tbst.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din ægtefælle. 

Hvis du på grund af sygdom eller af anden årsag ikke længere kan udnytte din taxitilladelse, kan din tilladelse efter ansøgning overdrages din datter eller søn, hvis denne har været fuldtidsbeskæftiget i mindst 10 år i din taxivirksomhed og ikke selv har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport Det samme gælder, hvis du er afgået ved døden.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@tbst.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din datter eller søn. 

Du kan overdrage din taxitilladelse til din tidligere ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse, hvis din tidligere ægtefælle har deltaget i din taxivirksomhed.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@tbst.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din tidligere ægtefælle.