Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Ansøgning og lodtrækning

Hvad skal du vide, inden du ansøger?

Der trækkes lod hvert kvartal indtil udgangen af 2020 om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Ansøgning om deltagelse i lodtrækningen skal fremsendes inden for ansøgningsfristen, og hver virksomhed har kun mulighed for at indsende én ansøgning.

Hvad er nyt?

Fra og med den 9. lodtrækningsrunde vil ansøgere om tilladelser til en nulemissionsbil ikke deltage i lodtrækningen om de 75 tilladelser til konventionelle biler med det antal lodder, som ikke bliver udtrukket i forbindelse med lodtrækningen om de 50 nulemissionstilladelser. 

Det vil heller ikke være muligt for ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler at blive udtrukket til ventelisten for de almindelige tilladelser. 

Det er fortsat kun muligt at indsende én ansøgning om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal. Blanketten kan både bruges til at søge om tilladelser til nulemissionsbiler og almindelige tilladelser. 

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til nulemissionsbiler og ansøgning til almindelige tilladelser skal fortsat indsendes på styrelsens blanket via virk.dk.

Såfremt der ikke er nok ansøgere til tilladelserne til nulemissionsbiler, vil de overskydende tilladelser i hvert kvartal fortsat blive lagt til puljen af tilladelser til almindelige biler.

Venteliste 
 
Der vil blive tildelt 50 tilladelser til ansøgere med nulemissionsbiler og 75 tilladelser vil blive tildelt ansøgere med almindelige køretøjer. Herudover vil der blive udtrukket 25 ansøgninger til ventelisten for nulemissionsbiler og 50 ansøgninger til ventelisten for almindelige køretøjer. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, at de først udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Fordeling af uudnyttede tilladelser fra 2019

Det samlede antal tilbageleverede tilladelser fra 2019 fordeles efter fordelingsnøglen 50/75. Det vil sige, hvis der tilbageleveres 25 tilladelser, så vil 10 tillægges puljen med nulemissionstilladelser, mens de 15 vil tillægges puljen med øvrige tilladelser i henhold til fordelingsnøglen.

 

Krav til egenkapitalen

Fra og med ansøgningsperioden for 3. kvartals lodtrækning, stilles der krav om, at egenkapitalkravet skal dokumenteres inden lodtrækningen.

Når du indsender din ansøgning, skal du fremsende dokumentation for opfyldelse af egenkapitalkravet. Styrelsen skal modtage dokumentationen inden 14 dage fra ansøgningsdatoen. Styrelsen modtager ikke dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Hvis du sender din ansøgning tæt på ansøgningsperiodens udløb, kan du risikere at have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentationen. Bemærk: Du modtager en kvittering efter, at du har indsendt din ansøgning. Du får dog først svar på din ansøgning efter endt lodtrækning.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det alene er de nedenstående muligheder for opfyldelse af dokumentationskravet som godkendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Såfremt der fremsendes andre former for dokumentation, bl.a. deponering af beløb svarende til egenkapitalkravet, vil det medføre at ansøgningen bortfalder. 

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse, der ansøges om og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende måder:

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Forhåndstilsagn om garanti afgivetaf et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har skullet afgive sit første regnskab.

Bemærk: hvis virksomheden i forvejen har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, skal dokumentationen for egenkapital omfatte det eksisterende antal tilladelser og det ansøgte antal tilladelser.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i:

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn) 

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles, hvis virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning

Du kan læse nærmere om kravene til den endelige garanti i 

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Dokumentation for egenkapital ved genansøgning

Hvis du tidligere har søgt om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, kan du i de fleste tilfælde bruge den tidligere indsendte dokumentation for, at egenkapitalkravet er opfyldt. Læs her, hvad du skal være særligt opmærksom på:

1) Revisorerklæring ved genansøgning:
Styrelsen vil anvende revisorerklæringen fra den tidligere ansøgning til at dokumentere, at egenkapitalkravet er opfyldt i den nye lodtrækningsrunde. Vær dog opmærksom på, at du skal henvende dig til din revisor for at tjekke, om revisorerklæringen fortsat er gyldig, og om egenkapitalen er korrekt angivet.

Revisorerklæringen skal passe til det antal tilladelser, som du søger om, og det antal tilladelser du allerede har. Som hovedregel er en erklæring gyldig i indeværende år, og der skal derfor som udgangspunkt først sendes en ny revisorerklæring, når et nyt regnskab er aflagt.

2) Tilsagn om garanti ved genansøgning:
Hvis du ved tidligere ansøgningsrunder har dokumenteret, at egenkapitalkravet er opfyldt ved tilsagn om garanti, anvender styrelsen tilsagnet i den nye lodtrækningsrunde. Vær dog opmærksom på, at du skal henvende dig til din bank, hvis du har spørgsmål til gyldigheden af tilsagnet, herunder dets udløbsdato og tilsagnsstørrelse.

Tilsagnet om garanti skal passe til det antal tilladelser, som du søger om, og det antal tilladelser du allerede har.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal dokumentere din egenkapital overfor styrelsen senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt. Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. 

  • Styrelsen skal have modtaget dokumentationen for egenkapitalen senest 14 dage fra ansøgningsdatoen, ellers vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Opfylder den fremsendte dokumentation ikke kravene, der fremgår af taxilovgivningen og vores vejledninger, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Det er ikke muligt at få fristforlængelse og det er ikke muligt at indsende ny dokumentation, hvis den først indsendte dokumentation ikke opfylder kravene.

Bemærk for dokumentation ved forhåndstilsagn om garanti:

Hvis du vil dokumentere opfyldelse af egenkapitalkravet ved forhåndstilsagn om garanti, skal din bank eller forsikringsselskab afgive forhåndstilsagn herom inden fristen for indsendelse af dokumentation udløber. Garantien kan og skal først stilles, hvis din virksomheds ansøgning er udtrukket i lodtrækningen.

Værd at vide

Du kan kun indsende én ansøgning. 
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan du have mindre end 14 dage til at indsende din dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Vær opmærksom på:
Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Hvornår sker hvad?

Oversigt over ansøgningsfrister og datoer for lodtrækninger i 2020:

Datoer

Beskrivelse

1. januar - 17. februar

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 1. kvartal 2020

27. februar

Lodtrækning om i alt 311 tilladelser (125 tilladelser + 186 uudnyttede og tilbageleverede tilladelser fra 2019)

1. april - 17. maj

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 2. kvartal 202028. maj

Lodtrækning om 125 tilladelser

1. juli - 17. august

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 3. kvartal 2020

27. august
Lodtrækning om 125 tilladelser
1. oktober - 17. november Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 4. kvartal 2020 26. november  Lodtrækning om 125 tilladelser

Lodtrækningen finder sted i styrelsen og kontrolleres af en ekstern revisor.