Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Ansøgning og lodtrækning

Hvad skal du vide, inden du ansøger?

Der trækkes lod hvert kvartal indtil udgangen af 2020 om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Ansøgning om deltagelse i lodtrækningen skal fremsendes inden for ansøgningsfristen, og hver virksomhed har kun mulighed for at indsende én ansøgning.

Hvad er nyt?

Fra og med ansøgningsperioden for 3. kvartals lodtrækning, stilles der krav om, at egenkapitalkravet skal dokumenteres inden lodtrækningen.

Når du indsender din ansøgning, skal du fremsende dokumentation for opfyldelse af egenkapitalkravet. Styrelsen skal modtage dokumentationen inden 14 dage fra ansøgningsdatoen. Styrelsen modtager ikke dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Hvis du sender din ansøgning tæt på ansøgningsperiodens udløb, kan du risikere at have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentationen. Bemærk: Du modtager en kvittering efter, at du har indsendt din ansøgning. Du får dog først svar på din ansøgning efter endt lodtrækning.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det alene er de nedenstående muligheder for opfyldelse af dokumentationskravet som godkendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Såfremt der fremsendes andre former for dokumentation, bl.a. deponering af beløb svarende til egenkapitalkravet, vil det medføre at ansøgningen bortfalder. 

Krav til egenkapitalen

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse, der ansøges om og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende måder:
  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Forhåndstilsagn om garanti afgivetaf et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har skullet afgive sit første regnskab.

Bemærk: hvis virksomheden i forvejen har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, skal dokumentationen for egenkapital omfatte det eksisterende antal tilladelser og det ansøgte antal tilladelser.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i:

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn) 

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles, hvis virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning

Du kan læse nærmere om kravene til den endelige garanti i 

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Hvad skal jeg gøre?

Du skal dokumentere din egenkapital overfor styrelsen senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt. Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. 

  • Styrelsen skal have modtaget dokumentationen for egenkapitalen senest 14 dage fra ansøgningsdatoen, ellers vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Opfylder den fremsendte dokumentation ikke kravene, der fremgår af taxilovgivningen og vores vejledninger, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Det er ikke muligt at få fristforlængelse og det er ikke muligt at indsende ny dokumentation, hvis den først indsendte dokumentation ikke opfylder kravene.

Bemærk for dokumentation ved forhåndstilsagn om garanti:

Hvis du vil dokumentere opfyldelse af egenkapitalkravet ved forhåndstilsagn om garanti, skal din bank eller forsikringsselskab afgive forhåndstilsagn herom inden fristen for indsendelse af dokumentation udløber. Garantien kan og skal først stilles, hvis din virksomheds ansøgning er udtrukket i lodtrækningen.

Værd at vide

Du kan kun indsende én ansøgning. 
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan du have mindre end 14 dage til at indsende din dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Vær opmærksom på:
Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Hvornår sker hvad?

Oversigt over ansøgningsfrister og datoer for lodtrækninger i 2018

Datoer

Beskrivelse

1. januar - 20. februar

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 1. kvartal 2018.

28. februar

Lodtrækning om 200 tilladelser

1. april - 20. maj 2018

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 2. kvartal 2018.6. juni 2018

Lodtrækning om 150 tilladelser

1. juli - 12. august 2018

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 3. kvartal 2018.

 31. august 2018  Lodtrækning om 150 tilladelser
 1. oktober - 12. november 2018  Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 4. kvartal 2018. 30. november 2018  Lodtrækning om 150 tilladelser

Lodtrækningen finder sted i styrelsen og kontrolleres af en ekstern revisor.

Der vil ud over det fastsatte antal tilladelser, dvs. 200 tilladelser i 1. kvartal og 150 i de tre følgende kvartaler, blive udtrukket ansøgninger til en venteliste. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, at de først udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.