Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Du driver et bestillingskontor

Hvad betyder den nye taxilov for bestillingskontoret?

Bestillingskontoret kan fortsætte driften indtil udløbet af gyldighedsperioden for godkendelsen.

Bestillingskontoret bliver fortsat reguleret på grundlag af den kommunale godkendelse og vil være omfattet af tilsyn fra kommunen. Kommunen kan dog med et halvt års varsel overdrage tilsynsforpligtelsen til styrelsen.

Hvis der kun er oprettet ét bestillingskontor i kommunen og antallet af tilsluttede taxier er under 10, kan bestillingskontoret opretholdes indtil gyldighedsperioden for godkendelsen udløber.

Er der i en kommune oprettet flere bestillingskontorer, og kommer antallet af tilsluttede taxier under 10 eller under det af kommunen fastsatte minimumsantal, bortfalder godkendelsen, og bestillingskontoret skal afvikles efter senest 6 måneder.


Hvem kan være tilsluttet?

Kun taxier, der fungerer på grundlag af taxitilladelser i henhold til den gamle taxilov, kan være tilsluttet et bestillingskontor.


Hvor må taxierne køre?

Taxier tilsluttet bestillingskontoret må udføre følgende typer kørsel:

  • Kørsel, som begynder og afsluttes inden for kommunen
  • Kørsel, som begynder inden for kommunen og afsluttes uden for kommunen og
  • Kørsel, som begynder uden for kommunen og afsluttes inden for kommunen.


Fra bestillingskontor til kørselskontor

Hvis et bestillingskontor ønsker at omdanne sig til et kørselskontor, kan ejerkredsen bag bestillingskontoret, vælge at:

  • Nedlægge bestillingskontoret og i stedet oprette et kørselskontor
  • Søge tilladelse til at drive kørselskontor og sideløbende også fungere som bestillingskontor, indtil godkendelsen udløber.


Læs mere om kørselskontorer her.
Spørgsmål og svar

Bestillingskontoret må kun anvende taxier (vognmænd), der udfører kørsel på grundlag af taxitilladelser i henhold til den gamle lov.

Prisen for taxikørsel og ydelser i forbindelse hermed skal fortsat afregnes efter de takster, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.