Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Du er chauffør

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Sådan gør du, hvis du er taxichauffør i dag og vil fortsætte som taxichauffør

Hvis du vil fortsætte som taxichauffør, skal du ikke foretage dig noget. Du kan fortsætte som taxichauffør med dit eksisterende førerkort, indtil det udløber. Dit førerkort vil fra den 1. januar 2018 kunne bruges i hele landet. 

Førerkortet skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt så forsiden er synlig for passagererne. Det er tilladt at skjule sit navn på førerkortet eller chaufførkortet. Kortets øvrige oplysninger skal fortsat være synlige.

Færdselsstyrelsen oplever i øjeblikket et større antal ansøgninger om fornyelse af førerkort til chaufførkort. Styrelsen har derfor aftalt med politiet, at der på nuværende tidspunkt ikke gives bøder til chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen.

Fra mandag den 1. januar 2018 gælder førerkort i hele landet

Fra og med den 1. januar 2018 bliver der ikke udstedt nye førerkort. Det bliver afløst af chaufførkortet, som udstedes af styrelsen. Chaufførkortet gælder til erhvervsmæssig persontransport i hele landet.

Et nyt chaufførkort er som udgangspunkt gældende i fem år.

Sådan fornyer du dit førerkort og gør det til et chaufførkort

Hvis du vil forny dit førerkort – som dermed bliver ændret til et chaufførkort – kan det tidligst ske 6 måneder før dit førerkort udløber. Vi anbefaler, at du ansøger om fornyelse 3-6 måneder før det udløber.

Du fornyer dit førerkort via styrelsens digitale ansøgningsformular. Vær opmærksom på at du også skal fremsende dokumenter til styrelsen.

Sådan gør du

 1. Ansøg om fornyelse via styrelsens ansøgningsformular. Du skal bruge NemID for at få adgang.
 2. Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit førerkort. Bemærk: Hvis du ikke har et førerkort, fordi du tidligere har kørt Flextrafik, skal du i stedet anvende en scannet kopi af dit kursusbevis
 3. Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit kørekort
 4. Vedhæft et digitalt pasfoto. Pasfotoet skal leve op til politiets krav om pasfoto. Læs mere nedenfor.
 5. Bestil tid hos din egen læge, få et helbredstjek og fremsend lægeattesten.

Bemærk: er du bosiddende i udlandet, skal du selv indhente og indsende original straffeattest fra det pågældende land.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular

Pasfoto

Du skal fremsende et digitalt pasfoto sammen med ansøgningen. Du skal derfor have et pasfoto klar på din computer til at uploade, når du vil ansøge.

Et digitalt pasfoto kan man få lavet hos en fotohandler. Fotoet må ikke fylde mere 10 MB, og du kan indsende disse typer af billedfiler: .jpg, .jpeg, .png, .gif og bmp.

Det vedhæftede foto skal leve op til Rigspolitiets krav til pasfoto. Hvis fotoet ikke lever op til kravene, vil din ansøgning blive afvist.

Se kravene til pasfoto

Gode råd:

 • Billedet skal være nyt og vellignende
 • Du skal ikke tage et billede af et billede
 • Du skal ikke indsende et selfie (se kravene fra politiet i linket ovenover)
 • Der må ikke være andre med på billedet (se kravene fra politiet i linket ovenover)
     

Husk lægeattesten

Udover ansøgning om fornyelse af dit førerkort, skal du indsende en lægeattest. Det er vigtigt, at du først indsender lægeattesten efter, du har indsendt ansøgningen og givet samtykke til, at vi må behandle dine helbredsmæssige oplysninger.

Formålet med lægeattesten er, at gøre styrelsen i stand til at vurdere, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort.

Lægeattesten skal udfyldes af din læge. Har du diabetes, skal lægen udfylde en supplerende lægeattest om diabetes.

Du skal besvare en række spørgsmål på første side af lægeattesten inden selve lægeundersøgelsen og du skal være opmærksom på, at du skal forevise fotolegitimation - pas eller kørekort - inden lægen udfylder og underskriver lægeattesten.

Når lægen har udfyldt attesten, skal lægen indscanne og sende den underskrevne attest digitalt til styrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen (Postboks 433, 2450 Kbh. SV)

 • Kuverten skal have lægens oplysninger trykt eller stemplet på
 • Hvis du selv sender kuverten med lægeattesten ind til os med post, skal den lægges ind i en anden kuvert, hvor frimærker, afsender og adresse kan påføres.

Hent lægeattest til ansøgning om chaufførkort.

Hent lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort.

Når alle betingelser er opfyldt og godkendt

Hvis du opfylder alle betingelser for at blive chauffør, du har indsendt alle de nødvendige dokumenter korrekt og styrelsen har behandlet og endelig godkendt din ansøgning, vil du modtage oplysning om betaling af gebyr sammen med et midlertidigt chaufførkort.
Når din betaling er registreret, vil du efter 1-2 uger modtage et chaufførkort med posten.

Der opkræves et gebyr for chaufførkort. Se størrelsen på gebyret.

Når du har fået et chaufførkort eller dit nuværende førerkort er blevet væk.

Hvis du har mistet dit chaufførkort, kan du få udstedt et erstatningskort via styrelsens digitale ansøgningsformular. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret her

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular

Hvis du har behov for at opdatere oplysningerne på dit chaufførkort – for eksempel i forbindelse med navneskift – kan du få udstedt et ændringskort via styrelsens digitale ansøgningsformular. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret > her.

> Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular

Hvis du har mistet dit førerkort, kan du få udstedt et erstatningskort hos den kommune, der har udstedt førerkortet. Hvis den pågældende kommune har overdraget tilsynsforpligtelsen til styrelsen, skal du i stedet ansøge om erstatningskort via styrelsens digitale ansøgning: Gå til styrelsens digitale ansøgning.

Du kan læse mere om, hvilke kommuner der har overdraget tilsynsforpligtelsen til styrelsen her.


Spørgsmål og svar

Du fortsætter med at køre på dit eksisterende førerkort, indtil det udløber. Fra 1. januar 2018 gælder det til kørsel i hele Danmark. Du kan søge om ombytning til chaufførkort 6 måneder før, dit førerkort udløber.

Du kan fortsætte OST / Flex-kørslen på dit kursusbevis, så længe du har erhvervskørekort (kat. B-EP). Inden dit erhvervskørekort udløber, skal du søge om at få udstedt et chaufførkort.

Hvis dit førerkort udløber inden 1. januar 2018, skal du søge om fornyelse hos den kommune eller taxinævn, der har udstedt det. Udløber dit førerkort efter 1. januar 2018, skal du søge hos styrelsen via borger.dk. Du kan ansøge om at ombytte til et chaufførkort 6 måneder før udløb. Du vil herefter modtage et chaufførkort, hvis du opfylder betingelserne for fornyelse.

Du skal rette henvendelse til den kommune eller taxinævn, der har udstedt dit førerkort. Dette gælder fortsat efter den 1. januar 2018.

Ja, du kan ansøge om chaufførkort på baggrund af et midlertidigt kørekort. Din ansøgning vil dog ikke kunne godkendes, før vi modtager kopi af dit endelige kørekort.

Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel, når styrelsen modtager den.

Lægen kan indscanne og sende lægeerklæringen digitalt til styrelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Postboks 433, 2450 Kbh. SV.


Hvis du har afleveret en lægeerklæring til kommunen, f.eks. i forbindelse med fornyelse af dit erhvervskørekort til bus, kan du bede kommunen om at indsende kopi af erklæringen digitalt til styrelsen eller få kommunen til at udlevere en kopi af erklæringen i en lukket og forseglet kuvert til dig. Du skal herefter sende kuverten til styrelsen i uåbnet stand.