Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Du vil være chauffør

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Du skal opfylde en række betingelser og indsende en række nødvendige dokumenter til styrelsen, hvis du vil være chauffør.

Sådan gør du, hvis du vil være chauffør

 1. Ansøg via styrelsens digitale ansøgningsformular. Du skal bruge NemID for at få adgang
 2. I ansøgningsformularen skal du give dit samtykke til, at styrelsen må indhente en række oplysninger om dig
 3. Bestil tid hos din læge, få et helbredstjek og fremsend lægeattesten
 4. Gennemfør et kvalifikationskursus

Bemærk:

 • Er du bosiddende i udlandet, skal du selv indhente og indsende original straffeattest fra det pågældende land.
 • Det er meget vigtigt, at du udfylder en digital ansøgningsformular, inden du begynder på kvalifikationskurset. Når du starter på ansøgningsformularen, vil du blive stillet en række spørgsmål. Hvis ikke du starter din ansøgningformular før kursusstart, kan du risikere at svare forkert. Vi anbefaler derfor, at du udfylder din ansøgning før kursusstart. Du finder styrelsens digitale ansøgningsformular her. 
 • Derudover må du også gerne sende lægeattesten til os, når du har sendt din ansøgning. Gør du det, kan styrelsen behandle din ansøgning hurtigere, når du har gennemført kurset.
 • Der opkræves et gebyr for udstedelse af chaufførkort. Se størrelsen på gebyret her.

Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om chauffør var tidligere meget lang. Færdselsstyrelsen har derfor aftalt med politiet, at der ikke gives bøder til chauffører, som har gennemført kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, og som inden den 1. september 2018 har indgivet ansøgning om chaufførkort til styrelsen.


For at få udstedt et chaufførkort skal du opfylde følgende betingelser: 

 • Du skal mindst være 21 år
 • Du skal have haft kørekort til bil i mindst 3 år
 • Du skal opfylde kravene til vandel og god skik
 • Du skal opfylde kravene til helbred
 • Du skal gennemføre og bestå et kvalifikationskursus
 • Du skal beherske det danske sprog på niveau 'Prøve i Dansk 2'
Når alle betingelser er opfyldt og godkendt

Hvis du opfylder alle betingelser for at blive chauffør, du har indsendt alle de nødvendige dokumenter korrekt og styrelsen har behandlet og endelig godkendt din ansøgning, vil du modtage oplysning om betaling af gebyr sammen med et midlertidigt chaufførkort.

Når din betaling er registreret, vil du efter 1-2 uger modtage chaufførkortet med posten.Chaufførkortets gyldighed

Chaufførkortet er som udgangspunkt gyldigt i op til fem år, hvorefter det skal fornyes, hvis du ønsker at fortsætte som chauffør.

Vandel og god skik

Vandel betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med dit arbejde som chauffør.

Når du har givet samtykke, indhenter styrelsen en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at du ikke kan få udstedt chaufførkort. Overtrædelser vil dog forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse der er tale om.

Bemærk: er du bosiddende i udlandet, skal du selv indhente og indsende original straffeattest fra det pågældende land.


Krav til helbred

Det er nødvendigt at få foretaget et helbredstjek hos din læge, hvis du vil være chauffør til erhvervsmæssig personbefordring. Helbredstjekket skal blandt andet undersøge dit syn og hørelse. Forhold om sygdomme, der kan påvirke din evne til at køre erhvervsmæssigt, vil også indgå. Læs mere herom under overskriften 'Husk lægeattesten'. 

 

Kvalifikationskursus - med sprogkrav på niveau 'Prøve i Dansk 2'

Du skal inden for de seneste 10 år have bestået et kvalifikationskursus, der er godkendt af styrelsen. Se list over kursusudbydere her.

Optagelse på et godkendt kvalifikationskursus, forudsætter, at du behersker det danske sprog på niveau 'Prøve i Dansk 2'. Læs mere om Danskuddannelse på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Hvis du aldrig har haft førerkort, selvom du har bestået et kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, skal du huske at ansøge med samme formular, som hvis du allerede har haft et førerkort. Du ansøger hos Færdselsstyrelsen.

   

Samtykke

Styrelsen skal have dit samtykke til at indhente oplysninger om eventuelle strafbare forhold hos politiet og for at kunne behandle dine helbredsoplysninger.

Du skal give dit samtykke hurtigst muligt og gerne senest én måned inden kursusstart via styrelsens ansøgningsformular.


Husk lægeattesten

Formålet med lægeattesten er, at gøre styrelsen i stand til at vurdere, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort.

Lægeattesten skal udfyldes af din læge. Har du diabetes, skal lægen udfylde en supplerende lægeattest om diabetes.

Du skal besvare en række spørgsmål på første side af lægeattesten inden selve lægeundersøgelsen og du skal være opmærksom på, at du skal forevise fotolegitimation - pas eller kørekort - inden lægen udfylder og underskriver lægeattesten.

Når lægen har udfyldt attesten, skal lægen indscanne og sende den underskrevne attest digitalt til styrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

 • Kuverten skal have lægens oplysninger trykt eller stemplet på
 • Hvis du selv sender kuverten med lægeattesten ind til os med post, skal den lægges ind i en anden kuvert, hvor frimærker, afsender og adresse kan påføres.

Hent lægeattest til ansøgning om chaufførkort her.

Hent lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort her.


Er dit chaufførkort blevet væk?

Hvis du har mistet dit chaufførkort, kan du få udstedt et erstatningskort via styrelsens digitale formular på Borger.dk. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret her.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular 


Ændringer til dit chaufførkort

Hvis du har behov for at opdatere oplysningerne på dit chaufførkort – for eksempel i forbindelse med navneskift – kan du få udstedt et ændringskort via styrelsens digitale formular på Borger.dk. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret her.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular 
Spørgsmål og svar

Du kan få udstedt et chaufførkort, på baggrund af dit kursusbevis, hvis du har gennemført en kvalifikationsuddannelse inden for de seneste 10 år. Hvis dit kursusbevis er mere end 10 år gammelt, skal du gennemføre og bestå en kvalifikationsuddannelse efter de nye regler.

Hvis du har gennemført og bestået kvalifikationsuddannelsen og fået udstedt et kursusbevis, kan du efter 1. januar 2018 ansøge om et chaufførkort. Du skal opfylde de generelle krav til chaufførkort, herunder være fyldt 21, have haft kørekort i 3 år og opfylde krav til vandel (straffeattest).

Efter 1. januar 2018 skal du ansøge om chaufførkort hos styrelsen via borger.dk. Du skal opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have gennemført og bestået kvalifikationsuddannelsen
 • Du skal have haft kørekort kat. B (personbil) i mindst 3 år
 • Du skal være fyldt 21 år
 • Du skal kunne godkendes på vandel (straffeattest)
 • Du skal opfylde helbredskravet.
Har du allerede bestået et kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, men har du aldrig fået udstedt et førerkort, skal du ansøge styrelsen om fornyelse.

Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel, når styrelsen modtager den.

Hvis din lægeattest har været afleveret hos en myndighed eller i borgerservice, kan lægeattesten genbruges, hvis myndigheden eller borgerservice sender den digitalt til styrelsen, eller udleverer den i en forseglet kuvert, som kan indsendes til styrelsen.

Lægen kan indscanne og sende lægeerklæringen digitalt til styrelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.