Gebyrer

Hvad betyder den nye taxilov for gebyrerne?

Færdselsstyrelsens tilsyn med vejtransportområdet er finansieret via gebyrer. For godkendelser og licenser m.v. betales udstedelsesgebyrer, for tilladelse til og tilsyn med erhvervsmæssig persontransport i bil betales et gebyr pr. tilladelse.

Gebyr

Sats 2022

Beskrivelse

Udstedelse af chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport i bil ved ansøgning indgivet 30. juni 2021 eller tidligere

800 kr.

Bevis, der giver ret til at der udføres erhvervsmæssig persontransport i bil

Udstedelse af chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport i bil ved ansøgning indgivet 1. juli 2021 eller herefter

1470 kr.

Bevis, der giver ret til at der udføres erhvervsmæssig persontransport i bil

Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil med gyldighed til og med 5 år

985 kr.

Behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil - pr. tilladelse med gyldighed til og med 5 år

Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil med gyldighed over 5 år

1.970 kr.

Behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil - pr. tilladelse med gyldighed over 5 år

Tilladelse til at drive kørselskontor  500 kr. pr. time Behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger taxikørsel. Bemærk, at der opkræves betaling for sagsbehandlingen uanset om en ansøgning imødekommes eller ej
Godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kvalifikationskurser for chauffører efter taxilovgivningen 500 kr. pr. time  Behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at udbyde kvalifikationskurser for chauffører efter taxilovgivningen. Bemærk, at der opkræves betaling for sagsbehandlingen uanset om en ansøgning imødekommes eller ej