Økonomi

Gældende for vognmænd:

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.


Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder: 

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.

Bemærk at en selskabsomdannelse fra IVS til ApS som udgangspunkt ikke er omfattet af taxiloven som godkendt dokumentation af egenkapital.

 

Gældende for kørselskontorer:

Kravet til virksomhedens egenkapital for en tilladelse til landsdækkende kørselskontor og tilladelse til landdistriktskørselskontor er forskelligt.

  • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landsdækkende kørselskontor – 500.000 kr.
  • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landdistriktskørselskontor – 40.000 kr.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.