Restancer

Gældende for nye vognmænd:

 Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. 

Gældende for igangværende vognmænd:

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med Skatteforvaltningen, såfremt man har restancer til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en rimelig afviklingsperiode som udgangspunkt forstås som et år. Styrelsen vurderer konkret fra sag til sag, hvad der betragtes som en nedbringelse af den samlede gæld inden for en rimelig periode.

Betalingsaftalen videresendes til styrelsen via virksomhedens e-Boks i dens oprindelige form, hvorefter styrelsen vil gennemgå betalingsaftalen, da den skal godkendes.

Gældende for kørselskontorer:

Virksomheden kan ikke få tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt eller landsdækkende, hvis virksomheden eller den ansvarlige har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.