Syn af biler

Hvad betyder den nye taxilov for syn af bilerne?

Taxier, limousiner og biler til kørsel for offentlig myndighed skal som hidtil synes én gang årligt.

Desuden skal bilerne altid synes ved ibrugtagning (1. registrering) for at sikre, at de lever op til udstyrsreglerne.


Synet skal foretages i synshal, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Til synet vil det blive kontrolleret, at bilen lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af biler. Desuden tjekkes det, at bilen lever op til de specifikke udstyrskrav for hhv. taxi, limousine og bil til kørsel for offentlig myndighed.

Synsvirksomhederne vil få tilsendt information fra Færdselsstyrelsen om, hvordan de skal forholde sig ved syn og registrering af taxier, limousiner og biler til kørsel for offentlig myndighed. 

For generelle regler om syn af biler henvises til Færdselsstyrelsens hjemmeside.Spørgsmål og svar

Ja, en bil der er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring med anvendelsen taxikørsel, sygetransport, rutekørsel eller limousinekørsel kan fortsat godkendes ved periodisk syn, såfremt den lever op til de udstyrskrav, der knytter sig til tilladelsen. 

For taxier skal man dog være opmærksom på overgangsreglerne for taxametre.
Ja, en bil, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring med anvendelsen taxikørsel, limousinekørsel eller kørsel for offentlig myndighed, skal synes og godkendes af en synsvirksomhed, inden den kan tages i brug.
Nej, efter den 1. januar 2018 er det er ikke muligt for en bilforhandler at registrere en bil til erhvervsmæssig personbefordring med anvendelserne taxikørsel, limousinekørsel eller til kørsel for offentlig myndighed uden forudgående syn og godkendelse hos en synsvirksomhed.
Færdselsstyrelsen vil fortsat indkalde til periodisk syn en gang årligt for biler, der er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring med anvendelsen taxikørsel, limousinekørsel eller kørsel for offentlig myndighed.