Anvendelsesmuligheder for tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Hvad er erhvervsmæssig persontransport?

Erhvervsmæssig persontransport er kørsel med personer i en dansk indregistreret bil, der højst kan transportere 9 personer, inklusive chaufføren, som udføres for at opnå en fortjeneste. En sådan kørsel vil blandt andet   kræve, at man er indehaver af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

En fortjeneste ved kørsel af personer er til stede, hvis betalingen for kørslen overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Betalingen for kørslen skal således dække alle omkostninger forbundet med kørslen, herunder også dække lønomkostninger og lignende samt afskrivninger på bilen og øvrigt udstyr m.v.

Hvad kan en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport anvendes til?

En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport har tre forskellige anvendelsesmuligheder:

  • Kørsel for en offentlig myndighed
  • Limousinekørsel
  • Taxikørsel

Kørsel for en offentlig myndighed omfatter al kørsel, som en offentlig myndighed udfører med hjemmel i lov. Det er et krav, at der er en skriftlig aftale mellem myndigheden og virksomheden.

Limousinekørsel er repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i biler, der er specialbyggede limousiner, eller biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr. Der er også mulighed for at få en bil godkendt af Færdselsstyrelsen, hvis bilen i kraft af sin indretning, udstyr eller historiske værdi besidder en særlig attraktionsværdi som limousine.

Taxikørsel omfatter al erhvervsmæssig kørsel, der ikke er omfattet af kørsel for offentlig myndighed eller limousinekørsel.