Læs mere

Her kan du finde information, der er relevant på tværs af taxiområdet. 

Økonomi 

Restancer

Straf/vandel og god skik

Ansættelseskontrakt